Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij opreme
Prosimo, da se pred nakupom opreme seznanite s posebnimi opozorili in
varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih
kategorij opreme. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno
najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika in potrebne spretnosti za pravilno in varno
uporabo izdelka.
VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA
Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah, je na prvem mestu. Kljub temu pred
nakupom izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno ter pravilno
uporabo izdelka. V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo. Prosimo, da med
uporabo upoštevate tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!
– VOZIČEK
OPOZORILO! OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE SAMEGA BREZ NADZORA.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi in tako preprečite nevarnost resnih
poškodb. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora- lahko je izredno nevarno. Vozička nikoli ne privzdigujte s silo na ročaj, ne vozite čez ovire, po stopnicah in robnikih…
OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali rolanje!
– GLOBOKA KOŠARA
OPOZORILO! V globoko košaro ne dajajte dodatne vzmetnice!
OPOZORILO! PREPREČITE RESNO NEVARNOST POŠKODB ZARADI PADCEV ALI ZDRSOV. OTROKA
VEDNO PRIPNITE Z VARNOSTNIM PASOM.
OPOZORILO!
Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Otroka vedno nadzirajte. Globoke košare ne
uporabljajte kot posteljo v avtomobilu. Na ali okrog globoke košare ne pripenjajte ali nameščajte
igrač z vrvicami. Globoke košare ne dajajte v bližino štedilnikov, grelnikov, odprtih ognjev, stopnic,
odprtih oken ali drugih nevarnih predmetov, zaradi katerih se otrok lahko poškoduje.
– AVTOSEDEŽ
OPOZORILO ZA AVTOSEDEŽE SKUPIN 0+, 0+/1 IN OSTALE AVTOSEDEŽE NAMEŠČENE V NASPROTNI
SMERI VOŽNJE! Avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje na sprednji sedež vozila, ki je opremljeno z
aktivirano varnostno zračno blazino. Nevarnost resnih poškodb ali smrti!
OPOZORILO ZA VSE SKUPINE AVTOSEDEŽEV! Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali
zdrsov. Otroka vedno pripnite z ustreznim varnostnim pasom in skladno z navodili proizvajalca
avtosedeža.
– LEŽALNIK-GUGALNIK
OPOZORILO! Izdelka ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka nikoli ne uporabljajte namesto nosilnega
ročaja.
OPOZORILO! Nevarnost zapletanja oz. zadavljenja. Ne dodajajte dodatnih trakov ali vrvic.
OPOZORILO! Otroka NIKOLI ne puščajte samega brez nadzora. Otroka VEDNO pripnite z vsemi
varnostnimi pasovi. Izdelka NE UPORABLJAJTE za otroke, ki že samostojno sedijo.

Izdelek NE UPORABLJAJTE za otroke težje od X kg (teža odvisna od posameznega izdelka).
Nevarnost padca: Otrokovi gibi lahko ležalnik gugalnik premaknejo oz. povzročijo zdrs le- tega.
Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino kotov oz. roba miz, na stopnice ali na druge od tal dvignjene
površine.
Izdelek vedno postavite na tla.
Izdelka NIKOLI ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.
Ko je otrok v ležalniku- gugalniku le- tega NIKOLI ne dvigujte.
Izdelka NE uporabljajte v avtomobilu ali za potovanja v letalu.
Izdelka NIKOLI ne uporabljajte kot avtosedež ali globoko košaro.
– HOJICA
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Onemogočite dostop do stopnic ali drugih neravnih površin.
OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ognja!
Izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (po približno dopolnjenem 6. mesecu do 12.
meseca). Izdelek ni primeren za otroke, ki že samostojno hodijo ali so težji od X kg (obremenitev
določi proizvajalec). Prepovedana je uporaba izdelka na prostem ali na cestah z naklonom. Izdelek
vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da otrok v hojici ne trči v steno ali druge
trde predmete in na ta način preprečite nesreče. Pred vsako uporabo preverite ali so vsi sestavni deli
dobro priviti/ pritrjeni in jih po potrebi ponovno privijte/ pritrdite ter se na ta način izognite
morebitnim nevarnostim.
– VISOKI STOL za hranjenje
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi.
– PRENOSNA POSTELJA
Na prenosno posteljo nikoli ne pritrdite kakršnih koli vrvic oz. trakov ali igrač.
Preden boste fiksirali dno postelje morajo biti vse stranice postelje vzravnane in fiksirane.
V postelji ne puščajte kakršnih koli stvari, ki bi lahko otroku služile kot pripomoček pri plezanju iz
postelje.
Prenosna postelja ni primerna za otroke težje od X kg ali višje od X cm (starost in velikost določi
proizvajalec).
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
Kadar postelje ne boste mogli pravilno sestaviti je ne uporabljajte, temveč se posvetujte s svojim
prodajalcem. Prenosna postelja je namenjena le za domačo uporabo. V prenosni postelji ne
shranjujte kakršnih koli stvari.
OPOZORILO! Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so električni in
plinski grelniki, …, zato prenosne postelje nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.
OPOZORILO! V postelji nikoli ničesar ne puščajte ali je ne postavljajte v bližino drugih predmetov, ki bi
otroku lahko služili kot opora za plezanje iz postelje ali predstavljajo nevarnost davljenja- npr. trakovi,
zavese, …
OPOZORILO! V prenosni postelji ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.
Pomembno! Izdelek je primeren za uporabo, ko so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili.
Pred uporabo izdelka natančno preverite ali so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili.
Dimenzija vzmetnice: 1200 mm x 600 mm.
– STAJICE
Izdelek je primeren za otroke do največ X mesecev (starost navede proizvajalec).
OPOZORILO! Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih izvorov vročine.
OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez osnove (ogrodja).
OPOZORILO! Preden boste otroka položili v stajico zagotovite, da je le- ta popolnoma razstavljena in
da so vsi blokirni mehanizmi povsem zaskočili.